ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

http://gesubikewear.eu/

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Köllő és Társa kereskedelmi Betéti Társaság (székhelye: 1163 Budapest, Máté u 15, cégjegyzéket vezető bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-09-346098, adószáma: 27037870-2-42, elérhetőségek: gesu.bikewear@gmail.com , +36 30 225 40 76 (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Vállalkozás), által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Megrendelő vagy Ügyfél vagy Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (a továbbiakban mind a ketten együttesen: Felek).

 

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a http://gesubikewear.eu/ weboldalon (a továbbiakban: weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: Szitanyomás Online áruház) keresztül történik. A Köllő és Társa Kft. Online áruházban történő vásárlást a 2014. március 15. napját követő vásárlások esetében, az e napon hatályba lépett új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.”) Hatodik Könyv, Kötelmi Jog 6:5. §, 6:7.§, valamint „Az elektronikus úton történő szerződések különös szabályai” fejezete 6:82. § – 6:85. §-ai; illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), illetve 2014. június 12. napjáig – az addig megkötött szerződések esetében – a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szabályozza.  A 2014. június 13. napjától  fogyasztóval (a továbbiakban: Fogyasztó) megkötött szerződésekre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzuk. Külön felhívjuk a figyelmet, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § 2. pontja és jelen ÁFSZ szerint is Fogyasztónak csak természetes személy minősülhet.

 

1.2. Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le.  Az alapanyagok kiválasztásához ajánlott egy előre egyeztetett időpontban ellátogatni a Köllő és Társa Kft. 1163 Budapest, Máté utca 15. szám alatti irodájába. A személyes konzultáció egyéb okokból is javasolt, ilyenkor tud a Szolgáltató segítséget nyújtani a Megrendelőnek, hogy a kívánt felhasználási területhez leginkább megfelelő ruházat készülhessen el. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt, de nem aláírt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követ ő 5 évig őrzi, utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

 

1.5. Ügyfélszolgálat: Köllő és Társa Kft.

 • Ügyfélszolgálati iroda helye: 1163 Budapest, Máté utca 15.
 • Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétköznapokon: 9:00-16.30, ebédszünet: 12:00-12:30
 • Telefon: +36 30 225 40 76
 • Internet cím: http://gesubikewear.eu/
 • E-mail: gesu.bikewear@gmail.com  
 1. Regisztráció

2.1. A  http://gesubikewear.eu/ webáruház oldalai regisztráció nélkül, vagyis bármilyen személyes adat megadása nélkül is böngészhető.  

 

 1. Megrendelés és annak menete ismertetése 

 

3.1. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságait az adott termék leírása rögzíti. Első lépésként ki kell választani a kívánt ruhatípusokat és meghatározni ezek alapanyagait, illetve az esetleges kiegészítőket. Az egyes anyagokról, betétekről és kiegészítőkről alapinformációk és felhasználási javaslat a https://gesubikewear.eu/kerekparos-ruhazat/ , https://gesubikewear.eu/triatlonos-ruhazat/ illetve a https://gesubikewear.eu/futo-ruhazat/ menüpont alatt olvasható.

 

3.2. Az alapanyagok kiválasztásához ajánlott egy előre egyeztetett időpontban ellátogatni a Köllő és Társa Kft. 1163 Budapest, Máté utca 15. szám alatti irodába. A személyes konzultáció egyéb okokból is javasolt, ilyenkor tud a Szolgáltató segítséget nyújtani a megrendelőnek, hogy a kívánt felhasználási területhez leginkább megfelelő ruházat készülhessen el.

 

3.3. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A szerződés nem utal a jelen Általános Szerződési Feltételekben és a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekben leírtakon túl bármilyen magatartási kódexre.  

 

  4.Szállítási és fizetési feltételek

 

4.1.A Szolgáltató a megrendelt termékeket házhoz szállítja szállítmányozó cég igénybevételével. A fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából együtt kerülnek figyelembevételre.  A már teljesítés alatt álló csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt csomagok vételárát nem befolyásolja.

 

4.2. Fizetési módok 

 

A gyártás megkezdéséhez a megállapított végösszeg 50%-ának befizetése szükséges, a fennmaradó összeg kifizetése a termékek átadásakor történik megegyezés szerinti formában.

 

Utánvétel: Utánvétes fizetés esetén a csomag fennmaradó díja átvételkor fizetendő, közvetlenül a futárnak.

 

Előre utalás: A gyártás megkezdéséhez a megállapított végösszeg 50%-ának befizetése szükséges, bankszámlaszámunk: Pátria Takarék: 65100125-11267418.  

 

Készpénzes fizetés: A Köllő és Társa Kft. 1163. Budapest, Máté utca 15. szám alatt.

 

4.3. A megrendeléseket a Szolgáltató a honlapon közzétett feltételekkel teljesíti. A gyártási határidő a rendelés során kerül pontos meghatározásra, általában 15 munkanapra vállalja a Szolgáltató 20 garnitúráig a kivitelezést. A tavaszi hónapokban ez kitolódhat akár 4 hétre is. A gyártásra szánt idő a méretek és dizájn végleges jóváhagyásától számítandó.

Figyelem: a futárszolgálat által történő kiszállítás esetén az üzemeltető Köllő és Társa Kft. elhárít minden nemű kártérítési igényt, amely a futárszolgálat általi késedelmes, ill. meghiúsult kiszállításból ered.

 

4.4. A megrendelt termékek személyes átvételére is van lehetőség, a Vevőszolgálatot a Köllő és Társa Kft látja el. Részletes tájékoztató a https://gesubikewear.eu/kapcsolat/ link alatt található.

 

4.5. A Személyesen megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfél által a megrendelés feladásakor megadott helyszínen teljesíti.

 

4.6. A Megrendelő köteles a termék átvételére a megrendelés visszaigazolásában jelzett vagy a Szolgáltatóval leegyeztetett időben.

 

4.7. Személyes átvétel esetén rendelését a Megrendelővel egyeztetett időpontot követő 14 naptári napig nyilvántartjuk.

 

 1. Elállás joga, gyakorlásának a feltételei, módja, következményei

5.1. A 2014. június 12.-ig leadott és visszaigazolt rendelésektől való Fogyasztót megillető elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a 17/1999. (II.5). Kormány rendelet tartalmazta. A 2014. június 13.-a után Fogyasztóval  kötött szerződések vonatkozásában a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet (“Kormány rendelet “) rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.2. A Kormány rendelet értelmében a Fogyasztó indokolás nélkül gyakorolhatja elállási jogát – fő szabályként – legkésőbb a termék átvételétől számított 14 napon belül.

A Fogyasztót az indokolás nélkül megillető elállási és felmondási jog alóli kivételeket a Kormány rendelet 14. pontja részletezi.

Ezek közül külön is kiemeli a Szolgáltató, hogy például nem illeti meg az ilyen elállási jog a Fogyasztót

 • olyan termék tekintetében, amelynek ára a fenti jogszabályhelyben leírtak szerint a vállalkozás által nem befolyásolható,
 • olyan nem előre gyártott termékek esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

5.3A szerződéstől való elállást kizárólag írásban a gesu.bikewear@gmail.com  e-mail címre elküldött levélben történhet meg vagy postai úton a Szolgáltató Ügyfélszolgálatára küldve (1163 Budapest, Máté utca 15.). A telefonon tett bejelentést a Szolgáltató elállásként nem rögzíti. Az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó vagy az ÁSZF 1. számú mellékletében is található elállási nyilatkozat kitöltésével és a Vállalkozáshoz való eljuttatásával vagy pedig saját megfogalmazású egyértelmű elállási nyilatkozatban gyakorolhatja. A jog gyakorlása határidőben történik, ha a nyilatkozatot a 14 napos határidő lejárta előtt elküldték. A nyilatkozat 14 napon belüli elküldését a Fogyasztónak kell igazolnia. Kattintson ide a melléklet megnyitásához: Melléklet megnyitása

5.5. A Kormány rendelet 11. § (1) bekezdése írja elő, hogy ha a szerződés megkötését megelőzően a Szolgáltató nem ad tájékoztatást az indokolás nélküli felmondás lehetőségéről, határidejéről, feltételeiről, illetve a nyilatkozat-mintáról – úgy az indokolás nélküli felmondás lehetősége 12 hónappal meghosszabbodik. Ha e 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, akkor a felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. A Vállalkozás a szerződés előtti tájékoztatási kötelezettségének jelen ÁSZF 5.1.,5.2., 5.3., pontjaiban, valamint az ÁSZF mellékleteiben, illetve a megrendelés visszaigazolásakor tesz eleget.

5.5. A termék átvételi időpontja: a Vállalkozás Ügyfélszolgálatánál történő átvétel esetében annak időpontja, házhozszállítás esetében a futártól, a Pick-Pack Pontnál történő átvétel időpontja. Ezek a számlával, ill. a futártól, illetve az átvételi pontnál kapott nyugtával, bizonylattal bizonyíthatóak.

5.6. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával (az átvétel időpontjának igazolása miatt), ill. kitöltött elállási nyilatkozattal (a nyilatkozat megtalálható a csomagban is) együtt visszajuttatnia  Szolgáltató Ügyfélszolgálata részére (1163 Budapest, Máté utca 15.).  A Szolgáltató kizárólag újszerű állapotú (címkékkel ellátott, sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltség nem jelent a Fogyasztó  számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek az Ügyfelet terhelik. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Vállalkozásnak nincs lehetősége. A Vállalkozás legkésőbb, az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül téríti vissza a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, a Fogyasztó által igénybevett fizetési móddal megegyező módon. ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő  fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező  fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A Vállalkozás a visszatérítendő összeget mindaddig visszatarthatja, ameddig a Fogyasztó a terméket nem szolgáltatta vissza.

5.7 Abban az esetben, ha a terméket a Fogyasztó használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni, ezáltal az eredeti állapot nem állítható helyre, akkor a Vállalkozás érvényesítheti az ebből eredő kárának megtérítését. A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.  A Vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.

 

 1. Garancia, jótállás, szavatosság

6.1. A 2014. március 14. napjáig megvásárolt termékek jótállására és a szavatosságára a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben [régi Ptk.] foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók [248. §, 305. § – 311/A. §].

6.2. A 2014. március 15. napjától megkötött szerződések esetében a termékek jótállásával, kellék-, vagy termékszavatosságával összefüggésben a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezései szerint kell eljárni [Jótállás: 6:171. § – 6:173. §, kártérítési igény: 6:174. §; Hibás teljesítés: 6:157. § – 158. §, 177. § – 178. §; Kellékszavatosság: 6:159. § – 6:167. §; Termékszavatosság: 6:168. § – 6:170. §].

6.3  A Vállalkozást az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt fogyasztói szerződés keretében eladott terméktípusokra vonatkozóan jótállási kötelezettség terheli. A jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás időtartama egy év, amely a termék Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.  A Vállalkozás egyes termékekre vonatkozóan önkéntes jótállást is vállalhat, amelynek időtartama a fenti kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet.

6.4. A garancia nem érvényesíthető, ill. utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni abban az esetben, ha kézbesítéskor nem vizsgálta meg a csomagot! Kérjük, kézbesítéskor ezt mindenképpen tegye meg, és az esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, illetve hibásan teljesített rendelés  esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a terméket. A garanciális időszak alatt a hibabejelentést írásban email, illetve tértivevényes levél útján (az időpont igazolhatósága miatt) tegye meg az Ügyfélszolgálatunkhoz  címezve.         

 

6.5.  A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni vagy amennyiben a hiba igényli akkor a gyártó részére elküldeni bevizsgálására.

Abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség az Ügyfelet terheli.

 

6.6. Jelen ÁSZF 2.sz. mellékletét képezi a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről (amelynek rendelkezéseit  a 2014. május 15.-e előtt megkötött szerződések esetében kell alkalmazni), és a 19/2014.(IV.29.) NGM rendet (amelynek rendelkezéseit a 2014. május 15.-e után  megkötött szerződések esetében kell alkalmazni).

Kattintson ide a melléklet megnyitásához: Melléklet megnyitása

 

6.7. Jelen ÁSZF 3.sz. mellékletét képezi a jótállással, kellékszavatossággal és a termékszavatossággal kapcsolatos további tájékoztató.

Kattintson ide a melléklet megnyitásához: Melléklet megnyitása

 

 

 

 

7.Egyebek

 

7.1. A Szolgáltató által üzemeltetett http://gesubikewear.eu/ webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

7.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

7.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése ill. és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügy fél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. Az adatok tárolásának időtartama 5 év.  Az adatok törlését, illetve a hírlevél lemondását e-mailen lehet kérni. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

 

7.4. Megrendelő a regisztrációval az adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat elfogadja és magára

nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos Nyilatkozata itt érhet ő el:

Részletes adatvédelmi tájékoztató pedig innen letölthető >>> Adatvédelmi tájékoztató

 

7.5. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

7.6.A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez tárgyalásos  úton nem lehetséges, a  szerződő Felek a jogvita eldöntésére kikötik a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét (alávetés). Ezt megelőzően a fogyasztóvédelemről szóló jogszabályok alapján a Fogyasztó a panaszát előterjesztheti a lakhelye szerinti illetékes megyei, vagy a  Budapesti Békéltető Testületnél (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.sz. 3.em.310.) és az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnél.

Close Menu