ÁSZF

http://gesubikewear.eu/

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Köllő és Társa kereskedelmi Betéti Társaság (székhelye: 1163 Budapest, Máté u 15, cégjegyzéket vezető bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-06-310160, adószáma: 28419734-2-42, elérhetőségek: gesu.bikewear@gmail.com , +36 30 225 40 76 (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Vállalkozás), által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Megrendelő vagy Ügyfél vagy Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (a továbbiakban mind a ketten együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus úton létrejött szerződésekre, amely a http://gesubikewear.eu/ weboldalon (a továbbiakban: weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: Szitanyomás Online áruház) keresztül történik. A Köllő és Társa Bt. Online áruházban történő vásárlást a 2014. március 15. napját követő vásárlások esetében, az e napon hatályba lépett új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.”) Hatodik Könyv, Kötelmi Jog 6:5. §, 6:7.§, valamint „Az elektronikus úton történő szerződések különös szabályai” fejezete 6:82. § – 6:85. §-ai; illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), illetve 2014. június 12. napjáig – az addig megkötött szerződések esetében – a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szabályozza. A 2014. június 13. napjától fogyasztóval (a továbbiakban: Fogyasztó) megkötött szerződésekre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzuk. Külön felhívjuk a figyelmet, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § 2. pontja és jelen ÁFSZ szerint is Fogyasztónak csak természetes személy minősülhet.

1.2. Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Az alapanyagok kiválasztásához ajánlott egy előre egyeztetett időpontban ellátogatni a Köllő és Társa Bt. 1225 Budapest, Árpád utca 65. szám alatti irodájába. A személyes konzultáció egyéb okokból is javasolt, ilyenkor tud a Szolgáltató segítséget nyújtani a Megrendelőnek, hogy a kívánt felhasználási területhez leginkább megfelelő ruházat készülhessen el. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt, de nem aláírt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követ ő 5 évig őrzi, utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

1.5. Ügyfélszolgálat: Köllő és Társa Bt.

 • Ügyfélszolgálati iroda helye: 1222 Budapest, Árpád utca 65.
 • Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétköznap délelőtt 9:00 – 11:00; hétköznap délután 16:00 – 18:00; Ügyfeleket csak telefonon leegyeztetett időpontban tudunk fogadni a következő pontban megjelölt telefonszámokon.
 • Telefon: +36 30 225 40 76; +36 30 551 51 20
 • Internet cím: http://gesubikewear.eu/
 • E-mail: gesu.bikewear@gmail.com

2. Regisztráció

2.1. A  http://gesubikewear.eu/ weboldal oldalai regisztráció nélkül, vagyis bármilyen személyes adat megadása nélkül is böngészhető.

3. Megrendelés és annak menete ismertetése 

3.1. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságait az adott termék leírása rögzíti. Első lépésként ki kell választani a kívánt ruhatípusokat és meghatározni ezek alapanyagait, illetve az esetleges kiegészítőket. Az egyes anyagokról, betétekről és kiegészítőkről alapinformációk és felhasználási javaslat a http://gesubikewear.eu/alapanyagok menüpont alatt olvasható.

3.2. Az alapanyagok kiválasztásához ajánlott egy előre egyeztetett időpontban ellátogatni a Köllő és Társa Bt. 1222 Budapest, Árpád utca 65. szám alatti ügyfélszolgálati irodájába. A személyes konzultáció egyéb okokból is javasolt, ilyenkor tud a Szolgáltató segítséget nyújtani a megrendelőnek, hogy a kívánt felhasználási területhez leginkább megfelelő ruházat készülhessen el.

3.3. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A szerződés nem utal a jelen Általános Szerződési Feltételekben és a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekben leírtakon túl bármilyen magatartási kódexre.

4.Szállítási és fizetési feltételek

4.1.A Szolgáltató a megrendelt termékeket házhoz szállítja szállítmányozó cég igénybevételével. A fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából együtt kerülnek figyelembevételre.  A már teljesítés alatt álló csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt csomagok vételárát nem befolyásolja.

4.2. Fizetési módok 

A gyártás megkezdéséhez a megállapított végösszeg 50%-ának befizetése szükséges, a fennmaradó összeg kifizetése a termékek átadásakor történik megegyezés szerinti formában.

Utánvétel: Utánvétes fizetés esetén a csomag fennmaradó díja átvételkor fizetendő, közvetlenül a futárnak.

Előre utalás: A gyártás megkezdéséhez a megállapított végösszeg 50%-ának befizetése szükséges, bankszámlaszámunk: OTP: 11716008-20118075.

Készpénzes fizetés: A Köllő és Társa Bt. 1163. Budapest, Máté utca 15. szám alatt.

4.3. A megrendeléseket a Szolgáltató a honlapon közzétett feltételekkel teljesíti. A gyártási határidő a rendelés során kerül pontos meghatározásra, általában 15 munkanapra vállalja a Szolgáltató 20 garnitúráig a kivitelezést. A tavaszi hónapokban ez kitolódhat akár 4 hétre is. A gyártásra szánt idő a méretek és dizájn végleges jóváhagyásától számítandó.

Figyelem: a futárszolgálat által történő kiszállítás esetén az üzemeltető Köllő és Társa Bt. elhárít minden nemű kártérítési igényt, amely a futárszolgálat általi késedelmes, ill. meghiúsult kiszállításból ered.

4.4. A megrendelt termékek személyes átvételére is van lehetőség, a Vevőszolgálatot a Köllő és Társa Bt látja el. Részletes tájékoztató a http://gesubikewear.eu/kapcsolat link alatt található.

4.5. A Személyesen megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfél által a megrendelés feladásakor megadott helyszínen teljesíti.

4.6. A Megrendelő köteles a termék átvételére a megrendelés visszaigazolásában jelzett vagy a Szolgáltatóval leegyeztetett időben.

4.7. Személyes átvétel esetén rendelését a Megrendelővel egyeztetett időpontot követő 14 naptári napig nyilvántartjuk.

5. Elállás joga, gyakorlásának a feltételei, módja, következményei

5.1. A 2014. június 12.-ig leadott és visszaigazolt rendelésektől való Fogyasztót megillető elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a 17/1999. (II.5). Kormány rendelet tartalmazta. A 2014. június 13.-a után Fogyasztóval kötött szerződések vonatkozásában a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet (“Kormány rendelet “) rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.2. A Kormány rendelet értelmében a Fogyasztó indokolás nélkül gyakorolhatja elállási jogát – fő szabályként – legkésőbb a termék átvételétől számított 14 napon belül.

A Fogyasztót az indokolás nélkül megillető elállási és felmondási jog alóli kivételeket a Kormány rendelet 14. pontja részletezi.

Ezek közül külön is kiemeli a Szolgáltató, hogy például nem illeti meg az ilyen elállási jog a Fogyasztót

 • olyan termék tekintetében, amelynek ára a fenti jogszabályhelyben leírtak szerint a vállalkozás által nem befolyásolható,
 • olyan nem előre gyártott termékek esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

5.3. A szerződéstől való elállást kizárólag írásban a gesu.bikewear@gmail.com  e-mail címre elküldött levélben történhet meg vagy postai úton a Szolgáltató Ügyfélszolgálatára küldve (1163 Budapest, Máté utca 15.). A telefonon tett bejelentést a Szolgáltató elállásként nem rögzíti. Az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó vagy az ÁSZF 1. számú mellékletében is található elállási nyilatkozat kitöltésével és a Vállalkozáshoz való eljuttatásával vagy pedig saját megfogalmazású egyértelmű elállási nyilatkozatban gyakorolhatja. A jog gyakorlása határidőben történik, ha a nyilatkozatot a 14 napos határidő lejárta előtt elküldték. A nyilatkozat 14 napon belüli elküldését a Fogyasztónak kell igazolnia. Kattintson ide a melléklet megnyitásához: Melléklet megnyitása

5.4. A Kormány rendelet 21. § (1) bekezdése írja elő, hogy ha a szerződés megkötését megelőzően a Szolgáltató nem ad tájékoztatást az indokolás nélküli felmondás lehetőségéről, határidejéről, feltételeiről, illetve a nyilatkozat-mintáról – úgy az indokolás nélküli felmondás lehetősége 12 hónappal meghosszabbodik. Ha e 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, akkor a felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. A Vállalkozás a szerződés előtti tájékoztatási kötelezettségének jelen ÁSZF 5.1.,5.2., 5.3., 5.4 pontjaiban, valamint az ÁSZF mellékleteiben, illetve a megrendelés visszaigazolásakor tesz eleget.

5.5. A termék átvételi időpontja: a Vállalkozás Ügyfélszolgálatánál történő átvétel esetében annak időpontja, házhozszállítás esetében a futártól, a Pick-Pack Pontnál történő átvétel időpontja. Ezek a számlával, ill. a futártól, illetve az átvételi pontnál kapott nyugtával, bizonylattal bizonyíthatóak.

5.6.A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával (az átvétel időpontjának igazolása miatt), ill. kitöltött elállási nyilatkozattal (a nyilatkozat megtalálható a csomagban is) együtt visszajuttatnia Szolgáltató Ügyfélszolgálata részére (1163 Budapest, Máté utca 15.).  A Szolgáltató kizárólag újszerű állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltség nem jelent a Fogyasztó számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek az Ügyfelet terhelik. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Vállalkozásnak nincs lehetősége. A Vállalkozás legkésőbb, az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül téríti vissza a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, a Fogyasztó által igénybevett fizetési móddal megegyező módon. ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A Vállalkozás a visszatérítendő összeget mindaddig visszatarthatja, ameddig a Fogyasztó a terméket nem szolgáltatta vissza.

5.7 Abban az esetben, ha a terméket a Fogyasztó használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni, ezáltal az eredeti állapot nem állítható helyre, akkor a Vállalkozás érvényesítheti az ebből eredő kárának megtérítését. A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. A Vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.

6. Garancia, jótállás, szavatosság

6.1. A 2014. március 14. napjáig megvásárolt termékek jótállására és a szavatosságára a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben [régi Ptk.] foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók [248. §, 305. § – 311/A. §].

6.2. A 2014. március 15. napjától megkötött szerződések esetében a termékek jótállásával, kellék-, vagy termékszavatosságával összefüggésben a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezései szerint kell eljárni [Jótállás: 6:171. § – 6:173. §, kártérítési igény: 6:174. §; Hibás teljesítés: 6:157. § – 158. §, 177. § – 178. §; Kellékszavatosság: 6:159. § – 6:167. §; Termékszavatosság: 6:168. § – 6:170. §].

6.3 A Vállalkozást az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt fogyasztói szerződés keretében eladott terméktípusokra vonatkozóan jótállási kötelezettség terheli. A jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás időtartama egy év, amely a termék Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A Vállalkozás egyes termékekre vonatkozóan önkéntes jótállást is vállalhat, amelynek időtartama a fenti kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet.

6.4. A garancia nem érvényesíthető, ill. utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni abban az esetben, ha kézbesítéskor nem vizsgálta meg a csomagot! Kérjük, kézbesítéskor ezt mindenképpen tegye meg, és az esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, illetve hibásan teljesített rendelés  esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a terméket. A garanciális időszak alatt a hibabejelentést írásban email, illetve tértivevényes levél útján (az időpont igazolhatósága miatt) tegye meg az Ügyfélszolgálatunkhoz címezve.

6.5.  A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni vagy amennyiben a hiba igényli akkor a gyártó részére elküldeni bevizsgálására.

Abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség az Ügyfelet terheli.

6.6. Jelen ÁSZF 2.sz. mellékletét képezi a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről (amelynek rendelkezéseit a 2014. május 15.-e előtt megkötött szerződések esetében kell alkalmazni), és a 19/2014.(IV.29.) NGM rendet (amelynek rendelkezéseit a 2014. május 15.-e után megkötött szerződések esetében kell alkalmazni).

Kattintson ide a melléklet megnyitásához: Melléklet megnyitása

6.7.Jelen ÁSZF 3.sz. mellékletét képezi a jótállással, kellékszavatossággal és a termékszavatossággal kapcsolatos további tájékoztató.

Kattintson ide a melléklet megnyitásához: Melléklet megnyitása

7.Egyebek

7.1. A Szolgáltató által üzemeltetett http://gesubikewear.eu/ webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, ill. és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügy fél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. Az adatok tárolásának időtartama 5 év.  Az adatok törlését, illetve a hírlevél lemondását e-mailen lehet kérni. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

7.4. Megrendelő a regisztrációval az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos Nyilatkozata itt érhető el: Adatvédelmi nyilatkozat

7.5. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

7.6.A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez tárgyalásos úton nem lehetséges, a szerződő Felek a jogvita eldöntésére kikötik a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét (alávetés). Ezt megelőzően a fogyasztóvédelemről szóló jogszabályok alapján a Fogyasztó a panaszát előterjesztheti a lakhelye szerinti illetékes megyei, vagy a  Budapesti Békéltető Testületnél (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.sz. 3.em.310.) és az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnél.

2014. június 15.

 

Adatvédelmi Nyilatkozat

 1. A Szolgáltató a jelen Szolgáltatási Feltételek alkalmazása során valamennyi hatályos magyar jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartására kötelezettséget vállal, különös figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyének védelmét a személyes adatok gépi feldolgozása során szabályozó 1998. évi VI. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire, valamint az Adatvédelmi biztosnak az Internettel összefüggő adatkezelések egyes kérdéseiről szóló ajánlására.
 2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználók bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja a Felhasználókat az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Adatkezelésről való tájékoztatásnak minősül az is, ha jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételéről.
 3. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a Felhasználót tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 4. A Szolgáltató biztosítja az általa kezelt adatok és személyes adatok biztonságát a megfelelő intézkedésekkel, így különösen gondoskodik arról, hogy arra jogosulatlan harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek. A Felhasználó számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a Honlapon elérhető regisztrációhoz kötött szolgáltatások esetén, az egyedi azonosító és jelszó megadását követően a Felhasználó saját adataihoz hozzáférjen, módosítsa, illetve törölje azokat.
 5. A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 6. A Szolgáltató nyomatékosan ajánlja, hogy a Felhasználó rendszeresen változtassa meg jelszavát és azt senkinek ne adja ki, illetve ne tárolja mások által hozzáférhető helyen.